Links

Algemeen

rijksoverheid.nl/passend-onderwijs
Informatie over het Passend Onderwijs op website Rijksoverheid. Met nieuws, documenten en publicaties van het ministerie van OCW over Passend Onderwijs.
www.passendonderwijs.nl 
Deze website is onderdeel van het informatiepunt over passend onderwijs. Daarnaast geeft het passend onderwijs een maandelijkse nieuwsbrief uit waarin u wordt geïnformeerd over de veranderingen en beleidsvoornemens voor passend onderwijs. Bij de (telefonische) helpdesk passend onderwijs kunt u terecht met uw vragen.
reikthuiszittersdehand.nl
Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan.

Voor ouders
www.5010.nl
5010 is het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terechtkunnen.
www.balansdigitaal.nl
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.
www.netwerkouderinitiatieven.nl
Het Netwerk Ouderinitiatieven werkt aan het in kaart brengen van alle binnen Nederland werkzame ouderinitiatieven op het gebied van passend onderwijs.
www.integralevroeghulp.nl
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.
www.onderwijsconsulenten.nl
Onderwijsconsulenten adviseren ouders/verzorgers en begeleiden ze bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Diverse handicap- en stoornisspecifieke informatie

Landelijke organisaties voor cluster 1
bartimeus.nl
Bartiméus is er voor iedereen, jong en oud, die blind of slechtziend is. Wij ondersteunen op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.
visio.org
Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen met hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking.

Landelijke vereniging voor cluster 2
simea.nl
In de stichting Siméa hebben de besturen verantwoordelijk voor het onderwijs en dienstverlening aan leerlingen die doof, slechthorend zijn en/of ernstige spraak/taalmoeilijkheden hebben, hun strategische belangenbehartiging ondergebracht.
LECSO (Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs)
Het landelijk expertisecentrum wil  een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn. 

Meer en hoogbegaafd
Pharos
Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.
www.hoogbegaafd.nl
Een site met boeken met informatie over hoogbegaafden.
www.hiq.nl
HIQ is een expertise centrum voor hoogbegaafdheid en biedt een zeer persoonlijke begeleiding met uitgebreid onderzoek van hoogbegaafde kinderen en ook volwassenen.

Leerproblematiek
Dyslexie
De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.
Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie
Kwink: methode voor sociaal-emotioneel leren

Onderzoeken en rapporten
Resultaten PACT-proeftuinen