Werkgroepen

Binnen het Samenwerkingsverband zijn verschillende werkgroepen actief bezig te zijn met onderwerpen die het passend onderwijs raken. Aan deze werkgroepen  nemen personen deel uit zowel het voortgezet als primair onderwijs alsook expertiseteamleden uit het samenwerkingsverband. Wanneer u doorklikt op onderstaande links, vindt u veel informatie, zoals inhoudelijke onderwerpen, maar ook de deelnemers van de werkgroep en de data waarop de werkgroep bij elkaar komt. 

Werkgroep POVO (overgang van basis- naar voortgezet onderwijs)
Werkgroep DVA PO (dataverantwoording en analyse) 
Werkgroep DVA VO (dataverantwoording en analyse) 
Werkgroep Lezen (Dyslexie en Laaggeletterdheid)
Werkgroep Hoogbegaafdheid
Werkgroep SOT 2.0 (schoolondersteuningsteam)