Per 1 september 2022 ontstaan er in de OPR van het SWV Primair Onderwijs enkele vacatures. We zijn op zoek naar ouders voor de oudergeleding en leerkrachten voor de personeelsgeleding. Lijkt het je leuk om mee te denken over passend onderwijs, lees dan de uitgebreide vacature en neem contact op met Laura van der Klooster, e-mail: oprpo@swvgo.nl l.vanderklooster@sopogo.nl

Momenteel bestaat de OPR Primair Onderwijs nog uit vier leden waarvan één ouder van een school behorende bij Sopogo, één leerkracht/ouder vanuit Kindwijs, één leerkracht/ouder vanuit een SBO-school van Kindwijs en één leerkracht/ouder vanuit Sopogo.

Na jarenlange samenwerking zijn twee ouders van een school behorende bij Kindwijs, twee ouders behorende bij Sopogo en één leerkracht vanuit Kindwijs afgetreden met ingang van schooljaar 2022-2023.  Hierdoor zijn per 1 september jl. verschillende vacatures in de OPR ontstaan.

Functie

Als lid van de OPR ben je betrokken en denk je mee over het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Je denkt mee en adviseert over verschillende onderwerpen die te maken hebben met passend onderwijs. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders en leerkrachten die onze OPR hierin komen versterken.

Concreet zoeken wij:
* Twee ouders van een van de scholen van Kindwijs, CBS De Hoeksteen en/of SmdB Koningin Beatrix
* Een ouder van een van de scholen van Sopogo, Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer en/of RKBS de Achtsprong
* Een personeelslid van een van de scholen van Kindwijs, CBS De Hoeksteen en/of SmdB Koningin Beatrix
* Een personeelslid van een van de scholen van Sopogo, Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer en/of RKBS de Achtsprong (iedere school kan vertegenwoordigd zijn in de OPR)
* Een ouder en een personeelslid van ZML de Ark

Als OPR lid:
* ga je voor passend onderwijs voor alle kinderen op Goeree-Overflakkee;
* denk je in mogelijkheden en in oplossingen;
*  helpt jouw analytisch en kritisch denkvermogen bij het meepraten over het beleid;
*  heb je als ouder geen onderwijsachtergrond nodig;
* kun je aanspraak maken op een vergoeding per vergadering.

Jaarlijks zijn er zes vergaderingen (’s avonds), waarvan één met de Raad van Toezicht van het SWV.
Indien nodig of wenselijk kunnen de vergaderingen ook online plaatsvinden.
locatie: SWV Passend Primair Onderwijs Kon. Julianaweg 55 Middelharnis

Introductie

Nieuwe leden krijgen een introductie van de directeur van het Samenwerkingsverband. Zij krijgen tijdens deze introductie verdere uitleg over de bevoegdheden en werkzaamheden van een OPR-lid.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Laura van der Klooster, secretaris OPR Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee, per e-mail: oprpo@swvgo.nl
Aanmelden kan tot 1 november 2022. Hierbij kun je gebruikmaken van het onderstaande formulier.

Bij meerdere aanmeldingen zal een verkiezing worden uitgeschreven. Stemgerechtigden zijn de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee.

Aanmelden als OPR lid SWV PPO

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden Ondersteuningsplanraad SWV Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee
  • Naam
  • Vul hier de school in waar u (als ouder) bij betrokken bent of waar u als medewerker in dienst bent.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.