Diverse werkgroepen, de deelnemersraad en de OPR denken onder andere mee over verschillende onderdelen uit het ondersteuningsplan zoals de visie en de doelen. In het ondersteuningsplan leggen we het beleid van passend onderwijs vast, dus ‘wat’ we doen. ‘Hoe’ het beleid wordt uitgevoerd, daar gaan de scholen over. In het primair onderwijs is vorig jaar (2021-2022) het ondersteuningsplan Primair Onderwijs vastgesteld. Het streven is de twee ondersteuningsplannen zoveel mogelijk te laten overeenkomen. In de praktijk is het samenwerkingsverband namelijk ook één werkorganisatie. Op 1 mei 2023 moet het plan ingediend zijn bij de inspectie voor het onderwijs.