Op 22 juni vond de ontwikkeldag voor het vernieuwde Loket. Deze dag zijn alle medewerkers die vanuit de gemeente en het samenwerkingsverband verbonden zijn aan het Loket met elkaar aan het werk gegaan om de rollen en taken, werkwijzen en organisatie van het vernieuwe loket helder in kaart te brengen en met elkaar te scherp neer te zetten. Dat heeft veel opgeleverd. Alle belangrijke zaken rondom het loket zijn uitgewerkt en terug te vinden op de website.