Uitstroombestemming

Een belangrijke wijziging is de tabel die leerkrachten kunnen gebruiken als hulpmiddel bij de advisering. T.o.v. de vorige tabel zijn de leerrendementen en de Nio-scores eruit gehaald. Er is door de werkgroep voor gekozen om alleen gebruik te maken van de normering zoals hieronder staat afgebeeld. (Voor scholen die de IEP toets gebruiken is een andere tabel opgenomen in het overstapplan.) Beide tabellen zijn voor de meeste leerlingen passend. Voor specifieke leerlingen moet er maatwerk worden toegepast. Dit geldt o.a. voor leerlingen die adaptief worden getoetst of veel onderwijstijd hebben gemist. Uiteraard is het naast de cognitieve gegevens belangrijk om de leerlingprofielen te laten meewegen in de advisering. Deze staan ook in het overstapplan.