Wat een betrokkenheid op leerlingen die extra begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben. Servaas Stoop

Unaniem waren de leden van de raad het erover eens dat het een prachtige manier was om de werkelijkheid die voor hen vaak alleen op papier voorbijkomt nu met eigen ogen te zien. Zij ervoeren op deze dag wat de praktijk van wet- en regelgeving is. Het met elkaar hierover het gesprek voeren krijgt vanaf nu een andere dynamiek.

Ik gun collega’s, die werkzaam zijn in het “reguliere” onderwijs, een kijkje in dit zo andere onderwijs. Dit is om dankbaar te worden, echt van betekenis te kunnen zijn. Willem Punt

Aan het einde van de dag namen wij afscheid van de heer Stoop, die bijna acht jaar de voorzittershamer hanteerde. Er waren veel woorden en blijken van waardering voor de wijze waarop hij dat in deze jaren deed voor de beide samenwerkingsverbanden.

De soms zeer ingewikkelde regelgeving staat scholen in de weg. Maar: passend onderwijs komt tot bloei door openheid en samenwerking. Wim Oving

De waarnemend voorzitter, de heer Van Estrik besloot de praktijkdag met een kernachtige conclusie: “Woorden doen ertoe. Regulier en passend onderwijs zetten mijn brein op het verkeerde been. Alsof passend onderwijs geen regulier onderwijs is. We gaan met elkaar voor passend onderwijs, voor iedere leerling. Dat is het reguliere onderwijs, op welke school en op welk niveau ook. En we spreken niet meer over zeer moeilijk lerende kinderen, maar over kinderen die een andere, voor hun passende aanpak nodig hebben.

Door de praktijk te beleven wordt het elkaar begrijpen veel eenvoudiger. Chananja van Estrik

Wat de Raad van Toezicht betreft, die wil graag regelmatig een ronde “langs de velden” maken om met eigen ogen te blijven zien hoe geïnspireerde medewerkers de werkelijkheid van passend onderwijs in de praktijk brengen.