Deze week is het de Week van Inclusief Onderwijs. In deze week staan we stil bij activiteiten die vanuit het platform ‘Naar Inclusiever Onderwijs’ en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd. 

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden, onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie en leerlingenparticipatie. Ook bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs is een belangrijk thema deze week.

Programma online sessies

Er is deze week een uitgebreid programma waaraan iedereen kan deelnemen. In verschillende online sessies wordt verteld wat de uitdagingen en goede praktijkvoorbeelden zijn. Alle betrokken partijen komen aan het woord (en dus ook kinderen en jongeren zélf!). Zij vertellen wat in hun ogen nodig is om van inclusief onderwijs de norm te maken.  

Gewoon meedoen!

Het Samenwerkingsverband werkt in ieder geval mee aan de week van inclusief onderwijs. Marleen van Berkum (directeur-bestuurder) is deelnemer van de sessie op vrijdag 10 februari: Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.