ISK

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Op deze afdeling zitten leerlingen uit de hele wereld van 12 tot 16 jaar die in Nederland zijn komen wonen. Iedere leerling met een eigen verhaal. De één kan niet of nauwelijks lezen en schrijven, terwijl de ander al jaren op school heeft gezeten. Vrijwel alle leerlingen leren binnen twee jaar voldoende Nederlands om van daaruit door te stromen naar een vervolgopleiding.