Ondersteuningsplanraad Voortgezet Onderwijs

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders, docenten en leerlingen.

De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn die verbonden zijn aan een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Ondersteuningsplanraad

Vertegenwoordigers ouders:
Mw. Sjakolien van Dongen
Mw. Miranda Volaart

Vertegenwoordigers leerlingen:
vacature

Vertegenwoordigers personeel:
dhr. Jaap Kieviet (voorzitter) e-mailadres

mw. Conny Cornelissen
mw. Ellen van Peperstraten
dhr. Jan Meijerink