Ondersteuningsplanraad Voortgezet Onderwijs

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders, docenten en leerlingen.

De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn die verbonden zijn aan een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Ondersteuningsplanraad

Vertegenwoordigers ouders:
Mw. Sjakolien van Dongen
Mw. Esther Redelijkheid

Vertegenwoordigers leerlingen:
dhr. Nathan Drijver

Vertegenwoordigers personeel:
dhr. Jaap Kieviet (voorzitter) e-mailadres
mw. Ellen van Peperstraten
mw. Conny Cornelissen
mw. Sarieke Walgaard Vertegenwoordigers leerlingen: