Samen voor kinderen

Het Samenwerkingsverband werkt nauw samen met diverse organisaties zoals: Centrum voor Jeugd en Gezin, Team Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk Werk, Bureau Leerplicht, Onderwijsconsulenten en diverse jeugdhulp organisaties.

Een aantal van deze organisaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente. De Gemeente Goeree-Overflakkee is een zeer belangrijke gesprekspartner van het Samenwerkingsverband. Het gezamenlijk vormgeven van passend onderwijs, daar waar onderwijs en zorg/jeugdhulpverlening elkaar raken, gebeurt in goed overleg en met een gemeenschappelijke ontwikkelagenda.