SOT Schoolondersteuningsteam

Iedere school (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) op Goeree-Overflakkee heeft een schoolondersteuningsteam. Het schoolondersteuningsteam bestaat uit: een intern begeleider / coördinator onderwijsondersteuning (onderwijs), een schoolmaatschappelijk werker, een jeugdverpleegkundige. De intern begeleider/coördinator onderwijs ondersteuning is de voorzitter van het ondersteuningsteam. De voorzitter draagt zorg voor een agenda en de notulen. De functie van het SOT is een preventief en licht curatief.

Voor het SOT werkproces klik hier.