VOT Voorschoolsondersteuningsteam

Wat is het VOT?
Het Voorschools Ondersteuningsteam, kortweg VOT genoemd, is een specialistisch team dat advies en begeleiding biedt aan kinderen van 2-4 jaar waar thuis of bij de voorschool (peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) veelomvattende hulpvragen liggen. Het VOT denkt hierin mee met alle betrokkenen, geeft advies en voert acties uit waar nodig en heeft een schakelfunctie tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Een aantal specialisten vormt met elkaar het VOT, waaronder de jeugdarts, een TJG-medewerker (Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee), een Jonge Kind Gedragsspecialist en een schoolpsycholoog. Van de overleggen wordt verslag gedaan door een notulist.

Doelstelling
De gezamenlijke doelstelling van de specialisten is om voorschool, onderwijs en jeugdgezondheidszorg met elkaar te verbinden, zodat een kind op een passende plek in het onderwijs terechtkomt mét de juiste zorg en ondersteuning. Het VOT denkt zowel op school als thuis mee met de ouders over de juiste aanpak voor kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen al voor de kinderen naar de basisschool gaan.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder.

Aanmeldformulier VOT