Route van school naar speciaal onderwijs

Mijn kind gaat straks naar het speciaal onderwijs. Hoe verloopt die route?

Als de reguliere (basis)school uw kind niet meer de juiste ondersteuning kan bieden, dan is het mogelijk dat uw kind verwezen wordt naar het speciaal (basis)onderwijs. De basisschool voert hier altijd vooraf gesprekken over met u als ouder. 

Als u daar toestemming voor geeft, zal de school vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband. In het wekelijks overleg van de toelaatbaarheidscommissie (TLC) wordt de aanvraag in behandeling genomen en een besluit genomen. Het Samenwerkingsverband geeft bij een positief advies een toelaatbaarheidsverklaring af voor een bepaalde periode. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft u de mogelijkheid om uw kind aan te melden bij het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs