Begeleider Passend Onderwijs

In het samenwerkingsverband zijn zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs Begeleiders Passend Onderwijs (BPO).
De BPO is te duiden als een allround expert op het gebied van schoolbegeleiding, coaching, leerlingenzorg en beleidsontwikkeling en maakt onderdeel uit van het team van het samenwerkingsverband passend onderwijs Goeree-Overflakkee. De BPO ondersteunt de school bij vragen rondom passend onderwijs op zowel leerlingniveau als klas-/leerkracht-/docentniveau. Centraal in de begeleiding staan de 3 pijlers:
1. observatie en begeleiding van de leerling
2. coaching en begeleiding van de leerkracht/docent
3. partnerschap met ouders