Orthopedagoog en/of (school)psycholoog

De orthopedagoog/psycholoog maakt onderdeel uit van het expertiseteam passend onderwijs en adviseert en ondersteunt de leden van het team. Hij/zij verricht psychodiagnostisch onderzoek en verleent orthopedagogische ondersteuning, ondersteunt en begeleidt de intern begeleider of coòˆrdinator onderwijsondersteuning, leerkrachten/docenten en het docententeam bij de aanpak van leerlingen met psychosociale of complexe problematiek en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid. Verder observeert de orthopedagoog/psycholoog leerlingen en docenten gericht op individu/passend onderwijs waarbij het doel is waarborgen en verbeteren van het geboden onderwijs voor de leerling en door de leerkracht/docent. 
De orthopedagoog en de begeleider passend onderwijs vormen samen het Kernteam Passend Onderwijs. Zij ondersteunen en beleiden de school bij het bieden van passend onderwijs.