Doel van de werkgroep

De werkgroep Lezen (dyslexie en laaggeletterdheid) stelt zichzelf tot doel om de laaggeletterheid terug te dringen. En het optimaliseren van het leesonderwijs en de dyslexiezorg.

Toelichting op de werkgroep

De inzet van de werkgroep Lezen heeft er toe geleid dat alle basisscholen op het eiland Goeree-Overflakkee gebruik maken van het programma BOUW! Daarnaast is de werkgroep Lezen betrokken bij het aanbestedingstraject als het gaat om de dyslexiezorg en draagt de werkgroep bij aan een efficiënte uitrol van Bibliotheek op School.

Deelnemers aan de werkgroep

Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Conny van Es (SOPOGO)
Claudia Groen (Gemeente Goeree Overflakkee)
Fleur Kooijman (Kindwijs)
Liesbeth Los (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Goeree-Overflakkee)
Agnes van der Maale (Kindwijs)
Joanne Nap (Vertegenwoordiging één-pitters)
Daphne van Nieuwenhuijzen (Bibliotheek op School)
Marije Praet (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Marlet Westdijk (SOPOGO)