Doel van de werkgroep

De werkgroep LOB stelt zichzelf tot doel het voorkomen van VSV leerlingen door het versterken van
de LOB trajecten in de scholen. En door intensieve samenwerking van relevante partijen.

Toelichting op de werkgroep

De werkgroep LOB ontwikkelt een sociale kaart met betrekking tot LOB activiteiten. Daarnaast zal de werkgroep helder maken wat de verschillen zijn tussen de overstapcoach en de VSV-coach.

Deelnemers aan de werkgroep

Marleen van Berkum (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Leonie Bijns (Leerplicht)
Claudia Capello (Steunpunt Onderwijs)
Marleen Cornelissen (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Camar Dapper (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Malon Houben (RGO College)
Hanneke de Korte (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Suze Struijk (RGO Campus)
Tessa van Wijk (CSG Prins Maurits)