Passend onderwijs maken we samen

Iedere leerling is uniek. Uniek in wie hij of zij is, maar ook uniek in ontwikkeling. Door op school passend onderwijs aan te bieden, krijgt iedere leerling het onderwijsaanbod dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee zet zich ervoor in dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.

Het samenwerkingsverband

Als samenwerkingsverband van het primair- en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee bieden wij onderwijs aan voor iedere leerling, passend en afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Ons doel is dat elke leerling het beste uit zichzelf kan halen.
Over ons