Passend Onderwijs op Goeree-Overflakkee voor ieder kind.
Onderwijs is een recht

Speel video

Passend onderwijs Goeree-Overflakkee

Vind een school

CBS Albert Schweitzer

CBS Albert Schweitzer
Stad aan 't Haringvliet

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Bosseschool

CBS Bosseschool
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Trajectbegeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS De Bron

CBS De Bron
Oude-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Eben Haëzer

CBS Eben Haëzer
Goedereede-Havenhoofd

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Laagbegaafden specialist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Trajectbegeleider
 • Ouder-kind adviseur
 • Coach

Bekijk pagina

CBS Groen van Prinsterer

CBS Groen van Prinsterer
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Het Kompas

CBS Het Kompas
Stellendam

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Oranje Nassau

CBS Oranje Nassau
Nieuwe-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Prins Johan Friso

CBS Prins Johan Friso
Herkingen

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Prins Maurits

CBS Prins Maurits
Dirksland

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CJS 't Kompas

CJS 't Kompas
Den Bommel

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Ambulant begeleider
 • Jenaplan
 • Onderwijsconcept Jenaplanschool

Bekijk pagina

CNS Zomerland

CNS Zomerland
Stellendam

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CSG Prins Maurits

CSG Prins Maurits
Middelharnis

Specialisme(n):

 • Leerlingbegeleider
 • Vertrouwenspersoon
 • onderwijsaanbod - huiswerkbegeleiding
 • onderwijsaanbod - bijles (op vakinhoud)
 • voorziening - time-out / ITV
 • onderwijsaanbod - training sociale vaardigheden
 • onderwijsaanbod - rouwverwerking
 • onderwijsaanbod - faalangstreductietraining
 • onderwijsaanbod - agressieregulatietraining
 • Training studievaardigheden
 • voorziening - trajectgroep
 • Zorgcoördinator
 • Verzuimcoördinator
 • Kwaliteitszorgmedewerker
 • Decaan / loopbaanbegeleider
 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist

Bekijk pagina

Daltonschool De Vliegers

Daltonschool De Vliegers
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Onderwijsconcept Daltonschool
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Buten De Poorte

OBS Buten De Poorte
Goedereede

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • voorziening - voorschool
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Inktvis

OBS De Inktvis
Dirksland

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS de Molenvliet

OBS de Molenvliet
Stad aan 't Haringvliet

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Pannebakker

OBS De Pannebakker
Nieuwe-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Regenboog

OBS De Regenboog
Ooltgensplaat

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Westhoek

OBS De Westhoek
Ouddorp

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Het Startblok

OBS Het Startblok
Oude-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS J.C. van Gent

OBS J.C. van Gent
Sommelsdijk

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - voorschool
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Ollie B Bommel

OBS Ollie B Bommel
Den Bommel

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Roxenisse

OBS Roxenisse
Melissant

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Stellegors

OBS Stellegors
Stellendam

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - voorschool
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

RGO Middelharnis

RGO Middelharnis
Middelharnis

Specialisme(n):

 • Leerlingbegeleider
 • Vertrouwenspersoon
 • onderwijsaanbod - huiswerkbegeleiding
 • onderwijsaanbod - examentraining
 • onderwijsaanbod - bijles (op vakinhoud)
 • Taaltraining
 • voorziening - time-out / ITV
 • onderwijsaanbod - training sociale vaardigheden
 • onderwijsaanbod - faalangstreductietraining
 • Training studievaardigheden
 • voorziening - trajectgroep
 • Zorgcoördinator
 • Verzuimcoördinator
 • Schoolverpleegkundige
 • Kwaliteitszorgmedewerker
 • Decaan / loopbaanbegeleider
 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - schakelklas
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • ISK

Bekijk pagina

RKBS De Achtsprong

RKBS De Achtsprong
Achthuizen

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - taalklas
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

RKBS de Nobelaer

RKBS de Nobelaer
Oude-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SBO De Wegwijzer

SBO De Wegwijzer
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SBO Het Kompas

SBO Het Kompas
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Laagbegaafden specialist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB De Hoeksteen

SMDB De Hoeksteen
Ooltgensplaat

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - taalklas
 • voorziening - rekenklas
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB De Regenboog

SMDB De Regenboog
Melissant

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Spel- en ergotherapeut
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Laagbegaafden specialist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Counsellor
 • Trajectbegeleider
 • Ouder-kind adviseur
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB Koningin Beatrix

SMDB Koningin Beatrix
Ouddorp

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB Sommelsdijk

SMDB Sommelsdijk
Sommelsdik

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Coach

Bekijk pagina

ZML De Ark

ZML De Ark
Middelharnis

Bekijk pagina

29 nov. 2021 19:30
OPR VO
1 dec. 2021 13:00
Beleidsmiddag orthopedagogen+ data analyse
7 dec. 2021 09:00
Werkgroep LOB
Connect gespecialiseerd onderwijs van start

Connect gespecialiseerd onderwijs van start

Het nieuwe en enthousiaste team van Connect is het nieuwe schooljaar (september 2021) van start gegaan! Een afdeling voor gespecialiseerd...

Lees meer
Hoogbegaafden Specialist

Hoogbegaafden Specialist

Bij hoogbegaafdheid wordt vaak direct gedacht aan een hoge intelligentie, of daarmee gelijkgesteld. Maar een hoge intelligentie...

Lees meer
Autisme

Autisme

Autisme is een aangeboren stoornis, die op verschillende manieren en gradaties tot uitdrukking kan komen. Daarom spreken we...

Lees meer
ISK

ISK

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Op deze afdeling zitten leerlingen uit de hele wereld van 12 tot 16 jaar die in...

Lees meer
Begeleider Passend Onderwijs

Begeleider Passend Onderwijs

Lees meer