Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken onderwijsconsulenten naar de beste oplossingen en mogelijkheden die passen bij de leerling. Zij maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, hun kennis van de wet- en regelgeving, hun ervaring in het organiseren van maatwerk én het vinden van creatieve oplossingen.