Vacatures lid ondersteuningsplanraad Primair Onderwijs ouder- en leerkrachtgeleding

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee en samengesteld uit ouders en leerkrachten die graag meepraten over het beleid. Zo heb je als OPR-lid instemmingsrecht op vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan. De ouder- en personeelsleden zijn van een school binnen het samenwerkingsverband.

Momenteel bestaat de OPR Primair Onderwijs uit zeven leden. Dit zijn twee ouders van een school behorende bij Kindwijs (beide aftredend m.i.v. schooljaar 2022-2023). Twee leerkrachten vanuit Kindwijs (een aftredend m.i.v. schooljaar 2022-2023). Twee ouders van een school behorende bij Sopogo en een leerkracht vanuit Sopogo.

In de OPR ontstaan per 1 september 2022 de volgende vacatures:

Twee ouders plus een personeelslid van een van de scholen van Kindwijs of van een van de scholen CBS De Hoeksteen / smdb Koningin Beatrix.
Een personeelslid van een van de scholen van Sopogo of van een van de scholen Daltonschool de Vliegers, KBS de Nobelaer, RKBS de Achtsprong.
● Er is ook nog steeds ruimte voor een ouder en een personeelslid van ZML de Ark.

Als OPR lid:
● ga je voor passend onderwijs voor alle kinderen op Goeree-Overflakkee.
● denk je in mogelijkheden en in oplossingen.
● helpt je analytisch en kritisch denkvermogen je bij het meepraten over het beleid.
● kan je aanspraak maken op een vergoeding per vergadering.
● heb je als ouder geen onderwijsachtergrond nodig.

Er wordt per schooljaar zes avonden vergaderd, locatie SWV Middelharnis, waarvan een keer ook met de OPR van het Voortgezet Onderwijs.
Nieuwe leden krijgen een introductie van de directeur van het samenwerkingsverband, met daarin verdere uitleg over de bevoegdheden en werkzaamheden van een OPR-lid.

Aanmelden kan t/m 1 juni 2022 a.s. bij Laura van der Klooster, secretaris OPR Primair Onderwijs Goeree Overflakkee, e-mail: l.vanderklooster@sopogo.nl .

Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing worden uitgeschreven. Stemgerechtigden zijn de leden van de Medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee.