Het kernteam

Binnen het samenwerkingsverband zijn kernteams actief. Het kernteam ondersteunt de school bij de inzet en uitvoering van passend onderwijs. Elk kernteam bestaat uit een orthopedagoog/ (school)psycholoog en een Begeleider Passend Onderwijs (BPO)en pakt ondersteuningsvragen van scholen op. Iedere school heeft haar eigen vaste kernteam.

Het expertiseteam

Wanneer specialistische expertise nodig is die niet geboden kan worden door de BPO of de orthopedagoog dan kan de school, in overleg met het kernteam, inzet vragen van het expertiseteam.

KoZa

De Kleuteronderwijs-zorgarrangement groep (KoZa) biedt gespecialiseerde hulp voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar met een complexe ontwikkelingsproblematiek dan wel een (dreigende) ontwikkelingsstoornis en hulpvragen vanuit de thuissituatie en het onderwijs.

Overstap PO - VO

Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen op de scholen op Goeree-Overflakkee. Het Samenwerkingsverband heeft in samenwerking met alle betrokken scholen een zogenaamd overstapplan ontwikkeld. Hierin is de procedure rond de overstap omschrijven en treft u alle afspraken en informatie aan rondom de PO-VO overstap.

Onze scholen

De scholen die bij het samenwerkingsverband passend primair onderwijs zijn aangesloten treft u hier aan.