Het samenwerkingsverband buigt zich samen met zowel de primair- als voortgezet onderwijs scholen over de overstap Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De zogenaamde POVO overstap. Het beleid voor de POVO overstap wordt ontwikkeld door de werkgroep POVO. Voor de overstap is een overstapplan ontwikkeld waarin alle afspraken en informatie rondom de POVO overstap zijn opgenomen.

Voor de digitale overdracht van de dossiers maken de scholen gebruik van OSO. Het gebruik van OSO wordt uitgelegd op de website van ParnasSys.

Het overstapplan en alle andere downloads welke verband houden met de gemaakte afspraken tussen de scholen treft u aan op de pagina van de werkgroep POVO.