Voor de digitale overdracht van de dossiers maken de scholen gebruik van OSO. Het gebruik van OSO wordt uitgelegd op de website van ParnasSys.

Het overstapplan en alle andere downloads welke verband houden met de gemaakte afspraken tussen de scholen treft u aan op de pagina van de werkgroep POVO.