Het samenwerkingsverband buigt zich samen met zowel de primair- als voortgezet onderwijs scholen over de overstap Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De zogenaamde POVO overstap. Voor deze overstap is een overstapplan ontwikkeld waarin alle afspraken en informatie rondom de POVO overstap zijn opgenomen.

Naast het overstapplan treft u hier de downloads aan welke verband houden met de gemaakte afspraken tussen de scholen.

Voor de digitale overdracht van de dossiers maken de scholen gebruik van OSO. Het gebruik van OSO wordt uitgelegd op de website van parnassys.