Doel van de werkgroep

De werkgroep POVO heeft als doel de overstap van leerlingen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren.

Toelichting op de werkgroep

Bij het optimaliseren van de overstap PO-VO  richt de werkgroep zich op:

  • het ontwikkelen en bijstellen van een overstapplan
  • De implementatie en borging van de overdracht met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO)
  • De implementatie en borging van het gebruik van de plaatsingswijzer
  • Het optimaliseren van de communicatie met zowel interne – als externe partijen

Deelnemers aan de werkgroep

Marleen van Berkum (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Janine Boot (Kindwijs)
Conny Cornelissen (RGO Campus)
Caroline Derksen (RGO College)
Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Marit Hessels (Vertegenwoordiging één-pitters: Daltonschool de Vliegers, KBS De Nobelaer, RKBS De Achtsprong)
Daniël Huising (CSG Prins Maurits)
Liesbeth Los (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Barendine Pikaart (Vertegenwoordiging één-pitters: SmdB Koningin Beatrixs, SBO De Wegwijzer,  CBS De Hoeksteen)
Willemijn Tanis (SOPOGO)
Ankie van Wageningen (Kindwijs)
Marlet Westdijk (SOPOGO)