Kernteam

De kernteams ondersteunen de scholen in het samenwerkingsverband bij de inzet en uitvoering van passend onderwijs. Elk kernteam bestaat uit een orthopedagoog/ (school)psycholoog en een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en pakt ondersteuningsvragen van scholen op. Iedere school heeft haar eigen vaste kernteam.

Gedrag drukt altijd iets uit en vraagt om een passend antwoord Luc Stevens

Het ondersteuningsplan

Alle scholen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband maken met elkaar afspraken hoe zij begeleiding en ondersteuning organiseren en aanbieden aan hun leerlingen. Deze afspraken leggen zij vast in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is het gezamenlijke beleidsstuk over passend onderwijs en hoe scholen daar op Goeree-Overflakkee mee aan de slag gaan.  

In het ondersteuningsplan staan o.a. de volgende onderwerpen beschreven: 

  • Organisatie van de basisondersteuning op iedere school 
  • Organisatie van de extra ondersteuning voor iedere leerling
  • Criteria voor verwijzing naar het speciaal onderwijs 
  • De verdeling van het budget voor ondersteuning en begeleiding