Het Loket

In het gezamenlijk Loket Onderwijs-Jeugdhulp komen de hulp- en ondersteuningsvragen van ouders en/of school binnen op één centraal punt, namelijk in het digitale portaal ‘Kindkans’ van het Samenwerkingsverband. Op deze plaats kan de school door middel van een aanvraagformulier ondersteuning, arrangementen, toelaatbaarheidsverklaringen, jeugdhulp, onderzoek en advies aanvragen. Aan iedere individuele hulpvraag worden professionals verbonden die de hulpvraag kunnen inzien.
Alle hulpvragen die het loket ontvangt, handelt het loket zo efficiënt mogelijk af. Eenvoudige en administratieve hulpvragen worden direct afgehandeld. Er zijn ook advies- en hulpvragen die het loket behandelt in een overleg. Aan dit loketoverleg nemen de volgende personen deel:

  • Voorzitter vanuit het Samenwerkingsverband (SWV)
  • Orthopedagoog/ (school)psycholoog (SWV)
  • Senior consulent Team Jeugd en Gezin (TJG)
  • (indien nodig) Jeugdverpleegkundige van Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  • Administratief medewerker (SWV)