Aan de besprekingen van het loket nemen de volgende personen deel:

  • Voorzitter vanuit het samenwerkingsverband
  • Orthopedagoog/ (school)psycholoog van het samenwerkingsverband
  • Jeugdarts
  • Medewerker Team Jeugd en Gezin

Aanvragen worden ingediend via Kindkans. Het loket komt wekelijks bij elkaar om besluiten te nemen over de aanvragen. De school en de ouders krijgen binnen drie werkdagen bericht over de toekenning of afwijzing.

Bij de besprekingen kunnen de ouder(s) en/of iemand van de school (directeur of IB-er, leerkracht) uitgenodigd worden. Dat gebeurt door de directie van het SWV als toelichting op de aanvraag wenselijk is.