Team Jeugd en Gezin

Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp op Goeree-Overflakkee. Zij zorgen dat er hulp komt als hulp nodig is, bijvoorbeeld bij problemen in het gezin of bij psychische en gedragsproblemen bij kinderen. De intake vindt bij de gemeente plaats en samen met het gezin wordt gekeken welke ondersteuning nodig is. De medewerkers van het TJG weten wat de mogelijkheden zijn, maken helder wat de hulpvraag precies is en houden samen met het hulpvragende gezin overzicht. Bij meerdere of complexe ondersteuningen kan er ondersteuning worden geboden door een procesregisseur, die zorgt dat de verschillende partijen elkaar aanvullen, samenwerken om de beste hulp te bieden en het totaalplaatje duidelijk is. Team Jeugd en Gezin werkt intensief samen met het nieuwe team Jeugdhulp van Jan Arends.

Het TJG is telefonisch te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur via het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee: 0187 14 0187. U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalmeldpunt@goeree-overflakkee.nl of info@goeree-overflakkee.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Gezond en veilig opgroeien, dat is de wens voor alle kinderen! Daarom is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) er voor ouders en verzorgers, vanaf de zwangerschap tot een kind 18 jaar is. We kijken hoe kinderen zich ontwikkelen en bieden preventieve zorg; snel, in de (vertrouwde) omgeving en samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen. 

Op Goeree-Overflakkee kun je terecht bij 5 CJG-locaties. Onze locatie aan de Juliana van Stolberglaan is voor ouders, verzorgers en hun kinderen van 0 tot 18 jaar. De overige locaties, aan de Langeweg, ’t Getij, Dorpstienden en Achterdorp, zien we kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders.  

 

Leerplicht

Op Goeree-Overflakkee werken we met een verzuimprotocol. Dit protocol is voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaarberoepsonderwijs (MBO). Algemene informatie over schoolverzuim en de leerplichtwet treft u hier aan.

In samenspraak met de gemeente en bureau leerplicht heeft het samenwerkingsverband een thuiszitterstafel ontwikkeld. Meer informatie hierover treft u aan in de sluitende aanpak thuiszitters.

Bureau leerplicht is bereikbaar via het klant contact centrum (KCC) van de gemeente Goeree-Overflakkee, telefoonnummer: 0187 140187 

Voorscholen en het Voorschool OndersteuningsTeam

De voorschool is opvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze spelend leren. De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. De meeste kinderen kunnen zonder problemen doorstromen van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf (voorschool) naar het basisonderwijs. In sommige gevallen ligt dit echter lastiger. Deze kinderen worden besproken in het Voorschools OndersteuningsTeam (VOT). Op deze manier wordt de brug gelegd tussen de voorschool en de basisschool.  

Gemeente Goeree-Overflakkee

De Gemeente Goeree-Overflakkee is een belangrijke gesprekspartner van het Samenwerkingsverband. Het gezamenlijk vormgeven van passend onderwijs, daar waar onderwijs en zorg/jeugdhulpverlening elkaar raken, gebeurt in goed overleg.

Er vindt maandelijks een overleg plaats tussen het Samenwerkingsverband en de beleidsmedewerkers Maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente Goeree Overflakkee.

Over het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vindt op overeenstemming gericht overleg (OOGO)plaats met de gemeente. En wanneer er sprake is van projecten waar de gemeente binnen participeert sluiten de wethouders aan binnen de bestuurlijke overleggen en de beleidsmedewerkers in de werkgroepen.

Alle activiteiten hebben een plaats binnen de gezamenlijke ontwikkelagenda.