Het samenwerkingsverband heeft een expertiseteamlid cluster 4 in dienst om mee te denken en adviezen te geven met betrekking tot het doen van aanpassingen binnen de scholen op het eiland Goeree-Overflakkee. De S(B)O scholen op het eiland Goeree-Overflakkee specialiseren zich op dit gebied, zodat zo min mogelijk kinderen om deze reden buiten het eiland, onderwijs moeten volgen. Deze ontwikkelingen hangen nauw samen met de ontwikkelingen van de werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs PO. Daarnaast zijn er contacten met Horizon, Yulius en OdyZee.