Het Kernteam

De kernteams ondersteunen de scholen in het samenwerkingsverband bij de inzet en uitvoering van passend onderwijs. Elk kernteam bestaat uit een orthopedagoog/ (school)psycholoog en een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en pakt ondersteuningsvragen van scholen op. Iedere school heeft haar eigen vaste kernteam.

Het Expertiseteam

Wanneer een school specialistische expertise nodig heeft, die de BPO of de orthopedagoog niet kan bieden, dan kan de school, in overleg met het kernteam, inzet vragen van het expertiseteam.

Het Loket

Het Loket is het centrale punt voor scholen binnen het samenwerkingsverband voor het aanvragen van advies en ondersteuning. Dat kunnen aanvragen zijn voor extra ondersteuningsarrangementen, een consultaanvraag of een aanvraag voor inzet door het expertiseteam. Het Loket behandelt ook de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en adviesaanvragen voor plaatsing bij Connect.

Het Voorschools Ondersteuningsteam (VOT)

Het Voorschools Ondersteuningsteam (VOT) is een specialistisch team dat advies en begeleiding biedt aan kinderen tussen 2 en 4 jaar waar thuis of bij de voorschool (peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) veelomvattende hulpvragen liggen. Het VOT denkt hierin mee met alle betrokkenen, geeft advies en voert acties uit waar nodig en heeft een schakelfunctie tussen het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

De KoZa

De Kleuteronderwijs-Zorgarrangement Groep (KoZa) biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen tussen de 4 en 7 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek dan wel een (dreigende) ontwikkelingsstoornis en hulpvragen vanuit de thuissituatie en het onderwijs.

Connect

Het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft een gespecialiseerde onderwijsvoorziening opgezet: Connect. Bij Connect zitten leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en begeleiding nodig hebben, die de reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs hen niet kan bieden. Door deze gespecialiseerde afdeling is het ook voor deze groep leerlingen mogelijk om dichtbij huis onderwijs te volgen.

De PO-VO overstap

Het samenwerkingsverband buigt zich samen met het primair- en voortgezet onderwijs over de overstap van de basisschool naar de middelbare school: de zogenaamde POVO overstap. Voor deze overstap is een overstapplan ontwikkeld waarin alle afspraken en informatie rondom de POVO overstap zijn opgenomen.

Overstap en terugplaatsing

Het Samenwerkingsverband heeft samen met de scholen op Goeree-Overflakkee een protocol voor overstap en terugplaatsing ontwikkeld.

 

De dyslexiezorg

De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn. De dyslexiezorg op het eiland Goeree-Overflakkee is door de gemeente samen met het Samenwerkingsverband opgezet.