Een aantal specialisten vormt met elkaar het VOT, waaronder de jeugdarts, een medewerker Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee, een Jonge Kind Gedragsspecialist en een schoolpsycholoog. Van de overleggen wordt verslag gedaan door een notulist.

De gezamenlijke doelstelling van de specialisten is om voorschool, onderwijs en jeugdgezondheidszorg met elkaar te verbinden, zodat een kind op een passende plek in het onderwijs terechtkomt mét de juiste zorg en ondersteuning. Het VOT denkt zowel op school als thuis mee met de ouders over de juiste aanpak voor kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen al voor de kinderen naar de basisschool gaan.