Het samenwerkingsverband heeft instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De OPR komt meerdere keren per jaar in overleg bij elkaar. Hierbij is ook het bestuur van het samenwerkingsverband aanwezig, zodat de OPR ook als gesprekspartner fungeert als het gaat over de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad Primair Onderwijs

Voorzitter: mevrouw C. Koote

Ondersteuningsplanraad Voortgezet Onderwijs

Voorzitter: de heer J.C. Kievit