Samenwerkingsverband voor passend onderwijs

Om ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen passend onderwijs beschikbaar is, werken scholen samen in een regionaal samenwerkingsverband. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over wat de basisondersteuning is van de scholen. Daarnaast maken de scholen afspraken over hoe zij extra ondersteuning voor kinderen regelen en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Het afgesproken onderwijs- en ondersteuningsaanbod moet dekkend zijn voor de regio. Dat betekent dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan, dat iedere vier jaar opnieuw wordt vastgesteld.

‘Passend Onderwijs is alleen mogelijk als we het samen doen’

Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij hen past. Leerlingen krijgen daarbij ondersteuning als dat nodig is. Als dat lukt, dan zijn er geen thuiszittende leerlingen meer of leerlingen die niet op het juiste niveau onderwijs krijgen.