Wat is passend onderwijs?

Bij Passend Onderwijs gaat het erom dat iedere leerling het onderwijs krijgt aangeboden dat bij hem/haar past. Vaak is het onderwijs dat de leerling op school krijgt voldoende, maar soms hebben leerlingen daar extra ondersteuning bij nodig. Over deze extra ondersteuning maken scholen met elkaar afspraken in regionale samenwerkingsverbanden. Passend Onderwijs geldt voor het hele onderwijs, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs.  Meer informatie over passend onderwijs vindt u ook op Rijksoverheid.nl en op Steunpunt Passend Onderwijs. Door gebruik te maken van onderstaande link vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over passend onderwijs.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een onafhankelijk steunpunt dat er is om ouders en jeugdigen goed te informeren. Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over passend onderwijs of wanneer zij steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs. Zij kunnen dan  contact opnemen met een ouder- of jeugdconsulent. De consulent geeft hen meer informatie of wijst ouders of jeugdigen in de goede richting binnen het samenwerkingsverband.

'Over elke berg leidt een pad, ook al is dat niet altijd zichtbaar vanuit de vallei'

Ouderklankbord

Als samenwerkingsverband (SWV) blijven we graag met u, als ouders, in contact. Binnen het SWV maken wij gebruik van een ouderklankbord. Het ouderklankbord is opgezet om de werkwijze van het SWV te kunnen verbeteren. Het doel van het ouderklankbord is dat ouders over diverse zaken mee kunnen denken met het SWV. Hoe kijken zij tegen zaken aan en hoe kan het SWV daar haar voordeel mee doen? Het ouderklankbord vindt in wisselende samenstelling plaats. Ouders die korter of langer geleden te maken hebben gehad met het SWV worden gevraagd hieraan deel te nemen. Het ouderklankbord is niet ter vervanging van de ondersteuningsplanraad (OPR), deze behoudt haar formele bevoegdheden. Bij interesse om deel te nemen aan het ouderklankbord vragen wij u contact op te nemen met het samenwerkingsverband.

Thuiszitters

Het Samenwerkingsverband is er alles aan gelegen om er met elkaar voor te zorgen dat er geen leerlingen thuis zitten. Op Goeree-Overflakkee werken we met een verzuimprotocol. Dit protocol is voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaarberoepsonderwijs.

Downloads

  • Toestemmingsformulier Informatie-uitwisseling