Ouderklankbord

Als samenwerkingsverband (SWV) blijven we graag met u, als ouders, in contact. Binnen het SWV maken wij gebruik van een ouderklankbord. Het ouderklankbord is opgezet om de werkwijze van het SWV te kunnen verbeteren. Het doel van het ouderklankbord is dat ouders over diverse zaken mee kunnen denken met het SWV. Hoe kijken zij tegen zaken aan en hoe kan het SWV daar haar voordeel mee doen?

Het ouderklankbord vindt in wisselende samenstelling plaats. Ouders die korter of langer geleden te maken hebben gehad met het SWV worden gevraagd hieraan deel te nemen. Het ouderklankbord is niet ter vervanging van de ondersteuningsplanraad (OPR), deze behoudt haar formele bevoegdheden. Bij interesse om deel te nemen aan het ouderklankbord vragen wij u contact op te nemen met het samenwerkingsverband.

Over elke berg leidt een pad, ook al is dat niet altijd zichtbaar vanuit de vallei

Thuiszitters

Het Samenwerkingsverband is er alles aan gelegen om er met elkaar voor te zorgen dat er geen leerlingen thuis zitten. Op Goeree-Overflakkee werken we met een verzuimprotocol. Dit protocol is voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaarberoepsonderwijs.