Voorgeschiedenis

In maart 2022 kwam totaal onverwacht een groep Oekraïense vluchtelingen, waaronder meer dan 30 kinderen, op ons eiland terecht. In korte tijd moest er voor de basisschoolkinderen een onderwijsopvang worden gerealiseerd. Dat lukte, zij het dat het niet meer kon zijn dan een provisorische voorziening in ‘De Vic’.

Deze kinderen zitten inmiddels allemaal op reguliere scholen. In deze onrustige tijd is het nodig om voorbereid te zijn op een nieuwe instroom van kinderen die NT2-onderwijs nodig hebben. Van de basisscholen kan niet worden verlangd dat zij nieuwkomers van 6-11 jaar het NT2 onderwijs kunnen geven dat nodig is. Het is op veel plaatsen in Nederland gebleken dat gericht NT2 onderwijs in een aparte taalklas gedurende het eerste jaar dat deze kinderen in Nederland zijn, een effectieve manier is om hen een goede start te geven in het reguliere basisonderwijs.

De eilandelijke taalklas

In het belang van nieuwkomers en de eilandelijke basisscholen is besloten om een centrale taalklas te starten. De basis hiervoor is vastgelegd in een convenant dat op 30 januari 2024 is ondertekend door de gemeente Goeree-Overflakkee, alle eilandelijke schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Gezamenlijk staan zij garant voor de financiering, de uitvoering en kwaliteitsbewaking van de taalklas. De taalklas is gehuisvest in obs. J.C. van Gent te Sommelsdijk en heeft per 1 februari 2024 a.s. een officiële status.

Aanmeldingsprocedure nieuwkomers

De basisscholen verplichten zich via hun bestuur om een nieuwkomer (een basisschoolkind in de leeftijd 6-11 jaar) die nieuw uit het buitenland komt en geen of weinig Nederlands spreekt) aan te melden bij de taalklas. Kleuters gaan rechtstreeks naar het regulier basisonderwijs. Een nieuwkomer in de leeftijd van 6-11 jaar wordt aangemeld bij een basisschool in de plaats waar deze is gehuisvest. Er wordt daar een vooraanmeldingsformulier ingevuld en vervolgens wordt het kind aangemeld bij de taalklas die is gehuisvest in

obs J.C. van Gent
Molenlaan 26
3245CP Sommelsdijk
T  0187-482063
E-mail: info@jcvangent.nl

Er is een vervoersregeling voor de kinderen die niet in Middelharnis/ Sommelsdijk wonen. Hoe e.e.a. verloopt is te lezen in het stroomschema Aanmelding nieuwkomer op een reguliere basisschool  en het model vooraanmeldingsformulier nieuwkomer’ . Beide documenten zijn hieronder te downloaden.
Hoe alles verder geregeld is t/m de overstap van het kind vanuit de taalklas naar de reguliere basisschool is beschreven in een convenant dat door de deelnemende partijen op 30 januari 2024 is ondertekend en in een visiestuk met bijlagen. Deze documenten zijn na ondertekening aan alle scholen verstrekt.

Tenslotte

We zijn als stuurgroep en werkgroep NT2 bijzonder blij dat er een brede en constructieve samenwerking is ontstaan tussen gemeente G-O, de schoolbesturen en het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs G-O’ om de realisatie van de taalklas mogelijk te maken. Goed voor de kinderen, een ontlasting van de basisscholen. Er moet nog veel geregeld worden, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat de taalklas een kwalitatief goede voorziening gaat worden voor kinderen die hier een nieuwe, in veel gevallen onzekere en in eerste instantie niet gedachte en gewenste toekomst ingaan. We ontvangen hen met een open hart.
Namens de stuurgroep NT2 en de werkgroep NT2:
Wies van der Linden- Stallinga
Annemarie Guijt – van den Bos
Adri Trommel