Waarom?

De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is ingevoerd bij de start van passend onderwijs. Scholen maken samen afspraken over de verwijzing naar speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Ook betalen scholen samen de kosten van de speciale scholen. Op basis van die afspraken kunnen scholen voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Voor wie?

De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor leerlingen voor wie de ondersteuning op het regulier onderwijs niet voldoende is. De TLV kan worden aangevraagd bij de start van de schoolloopbaan van het kind. Een school doet dat als direct duidelijk is dat het kind het beste op een speciale school kan starten. De school kan een TLV ook aanvragen als pas naar verloop van tijd blijkt dat de leerling op een andere school beter op zijn plaats is dan op een reguliere school.

Wie doet de aanvraag?

School dient bij het samenwerkingsverband de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in.  Wanneer een leerling van vier jaar oud start op het Speciaal (Basis) Onderwijs, wordt de aanvraag gedaan door deze school voor speciaal (basis)onderwijs. Bij een tussentijdse overstap naar het (Voortgezet) Speciaal (Basis)Onderwijs, vraagt de reguliere school de TLV aan. Voor praktijkonderwijs doet de praktijkschool zelf de aanvraag.

Hoe?

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt, bij een overstap, gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Als blijkt dat de reguliere school de ondersteuning niet meer kan bieden, wordt deze informatie gebruikt bij de TLV-aanvraag. In de aanvraag beschrijft de school welk type ondersteuning de leerling nodig heeft. De school beschrijft ook waarom de eigen ondersteuning niet voldoende is geweest.

De rol van ouders

De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan, niet de ouders. De school is wel verplicht om hierover eerst overleg te voeren met ouders. School moet dan duidelijk maken waarom de school de ondersteuning zelf niet meer kan bieden. Ook als ouders het niet eens zijn met de aanvraag, kan de school de TLV aanvragen. Het samenwerkingsverband kijkt dan wel extra kritisch naar de aanvraag en zal meestal hierover de ouders uitnodigen voor een gesprek. Als ouders het niet eens zijn met de afgifte van de TLV, dus na de beoordeling door het samenwerkingsverband, kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Er is een landelijke commissie voor de bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaringen.

Beoordeling van de aanvraag

Het Loket is voor scholen het centrale punt binnen het samenwerkingsverband voor het aanvragen van advies en ondersteuning. Hierbij valt te denken aan de aanvragen voor extra ondersteuningsarrangementen en/of materialen, consultaanvragen of een arrangementsaanvraag voor het expertiseteam. Ook aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en een adviesaanvraag voor plaatsing binnen Connect behandelt en beoordeelt het Loket.