Het kernteam

Binnen het samenwerkingsverband zijn kernteams actief. Het kernteam ondersteunt de school bij de inzet en uitvoering van passend onderwijs. Elk kernteam bestaat uit een orthopedagoog/ (school)psycholoog en een Begeleider Passend Onderwijs (BPO)en pakt ondersteuningsvragen van scholen op. Iedere school heeft haar eigen vaste kernteam.

Het expertiseteam

Wanneer specialistische expertise nodig is die de BPO of orthopedagoog niet kan bieden, kan de school, in overleg met het kernteam, inzet vragen van het expertiseteam.

Connect

Het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft gezamenlijk een gespecialiseerde voorziening: Connect. Connect is bedoeld voor leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, die de reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs overstijgen.

Overstap PO-VO

Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen op de scholen op het eiland Goeree-Overflakkee. Het Samenwerkingsverband heeft in samenwerking met alle betrokken scholen een zogenaamd overstapplan ontwikkeld. Hierin is de procedure rond de overstap omschreven en zijn alle afspraken en informatie te vinden over de PO-VO overstap.

Onze scholen

De scholen die bij het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs zijn aangesloten treft u hier aan.