De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn. De dyslexiezorg op het eiland Goeree-Overflakkee is door de gemeente samen met het Samenwerkingsverband opgezet.

De poortwachtersfunctie wordt bekleed door zowel iemand vanuit het Team Jeugd en Gezin als een orthopedagoog van het Samenwerkingsverband. Wanneer er een vermoeden is van ernstige dyslexie wordt er een aanvraag tot een dyslexieonderzoek ingediend bij de poortwachters dyslexie. Na het afgeven van de beschikking tot het doen van onderzoek, zal de diagnostiek binnen vier weken starten.

Na het opleveren van het diagnostiekverslag wordt binnen zes weken gestart met de behandeling. Wanneer er vragen zijn over de dyslexiezorg neem dan contact op met:

Marije Praet m.praet@swvgo.nl
Cindy van Mourik c.vanmourik@goeree-overflakkee.nl