'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

De KoZa is een groep van jonge kinderen die naast onderwijs extra begeleiding nodig hebben.  De basisscholen en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de handen ineengeslagen om deze kwetsbare (kleuter)groep dichtbij huis onderwijs te kunnen bieden. Bij deze groep leerlingen is vaak sprake van een (dreigende) ontwikkelingsstoornis. Daarom is ook ondersteuning gewenst in de opvoed- en omgevingssituatie. Op de KoZa wordt aan deze leerlingen, in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar, gelijktijdig zorg én onderwijs geboden. Iedere dag is één leerkracht en één pedagogisch medewerker aanwezig, die de leerlingen helpen in hun ontwikkeling, hen te begeleiden en een programma op maat aanbieden. Op de KoZa is plek voor in totaal twaalf kinderen.

De KoZa-groep is een tijdelijke voorziening, met als doel dat de leerling na circa één jaar doorstroomt naar het reguliere of speciaal onderwijs. Om voor een plek in de KoZa-groep in aanmerking te komen, is een beslissing van de gemeente en het Samenwerkingsverband noodzakelijk. In de meeste gevallen signaleren voorscholen, jeugdartsen, ouders of basisschool overstijgende problematiek bij het kind. Er is dan meer observatie en begeleiding nodig dan wat de (voor)scholen het kind kunnen bieden. Om een leerling in de KoZa-groep te plaatsen vragen scholen een toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Onderwijs aan bij het loket van het Samenwerkingsverband.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure.