Primair Onderwijs
Bij een leerling kan sprake zijn van overplaatsing. Dan gaat het kind van de ene basisschool naar de andere basisschool.
Er kan ook sprake zijn van terugplaatsing. Dan gaat het over de overgang van het speciaal onderwijs (SO)  naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het gewone (reguliere) basisonderwijs.

In geval van over- en terugplaatsing biedt het samenwerkingsverband (SWV) ondersteuning, als de school en/of de ouders daarom vragen. Het SWV begeleidt dan het traject voor het kind, de ouders en de school, voor zover dat gewenst is. Daarbij gaat het, naast het kind en de ouders, over de school waar het kind vandaan komt en de school waar het kind naar toe gaat.

Wanneer er onduidelijkheid of twijfel is of de ontvangende school een passende onderwijs plaats kan bieden, dan zal het samenwerkingsverband met ouders (en leerling) en betrokken scholen in overleg gaan. Er kan indien nodig verder onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Voortgezet Onderwijs
Wanneer een leerling wil overstappen van de ene reguliere VO school naar de andere dan wordt dat altijd besproken in de PCL door de betreffende coördinatoren onderwijs ondersteuning waarbij de PCL advies geeft aan de ontvangende school. Het bevoegd gezag van de ontvangende VO school besluit over aanname van de leerling.
Er kan ook sprake zijn van terugplaatsing. Dan gaat het over de overgang van het speciaal onderwijs (VSO)  naar regulier voortgezet onderwijs.

In geval van over- en terugplaatsing biedt het samenwerkingsverband (SWV) begeleiding. Het SWV begeleidt dan het traject voor het leerling, de ouders en de school. Indien gewenst wordt er een overstapcoach of een ander lid van het expertiseteam ingezet. Wanneer er onduidelijkheid of twijfel is of de ontvangende school een passende onderwijs plaats kan bieden, dan zal het samenwerkingsverband met ouders (en leerling) en betrokken scholen in overleg gaan. Er kan indien nodig verder onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.