Deze verstoring kan zich beperken tot een relatief klein gebied in de hersenschors (focale aanvallen), maar kan ook de gehele hersenen betreffen (gegeneraliseerde aanvallen). Wanneer de oorzaak van de epileptische aanvallen bekend is (bijv. een vastgestelde hersenbeschadiging) spreken we van symptomatische epilepsie. Worden er geen oorzaken gevonden dan spreekt men van een cryptogene of idiopathische epilepsie. 

Naast de begeleiding en adviezen die de specialisten van het expertiseteam cluster III kunnen bieden op dit gebied werken de scholen samen met de ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).