Het samenwerkingsverband heeft twee expertisteamleden cluster 3 in dienst die mee denken en adviezen geven met betrekking tot het doen van aanpassingen binnen het regulier onderwijs. Daarnaast zijn er contacten met Openluchtschool De Recon in Rotterdam voor langdurig zieke kinderen, de Mytylschool De Brug in Rotterdam en De Tyltylschool Rotterdam is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (z.m.l.k.) met een of meer lichamelijke handicaps.