Bij het toezicht houden onderzoekt de onderwijsinspectie of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom begint en eindigt ons toezicht bij hen. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.  

De inspectie vindt het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Soms zit een kind thuis omdat er geen passende onderwijsplek is. Wij willen het aantal jongeren dat geen passend onderwijs ontvangt terugdringen. In ons toezicht op de samenwerkingsverbanden onderzoeken we of het samenwerkingsverband er voldoende aan doet om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen.