Door ondersteuning (jeugdhulp) op de scholen en in de kinderopvang te brengen, willen zij samen eerder en beter steun kunnen bieden aan die kinderen en hun ouders, die wat extra’s nodig hebben.  

Alle kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat alle partijen – onderwijs, opvang, jeugdhulp en ouders – samen optrekken rond het kind. 

Om deze ambitie te realiseren, is een gezamenlijk programma opgesteld, waar iedere professional vanuit zijn kennis en expertise aan bijdraagt. Alleen samen kunnen we steeds inclusiever gaan werken. Geen kind buitenspel!