Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Het ministerie van OCW doet onderzoek naar de staat van het passend onderwijs op de scholen en binnen de samenwerkingsverbanden. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeken doet het ministerie aanbevelingen of stelt maatregelen op.