Bartiméus

Bij Bartiméus kunnen slechtziende en blinde leerlingen onderwijs volgen op het speciaal onderwijs in de leeftijdscategorie van 4-12 jaar (SO) en in de leeftijd van 12-20 jaar (VSO en Middelbaar Beroepsonderwijs). Slechtziende en blinde kinderen die zeer moeilijk leren, kunnen naar de Bosschool van Bartiméus in Doorn.

Een kind met een visuele beperking kan gelukkig in de meeste gevallen naar een reguliere school, dichtbij huis. Bartiméus heeft veel ervaring met het adviseren en ondersteunen van leerlingen én leerkrachten op scholen.

Visio

Leren en ontwikkelen vindt zoveel mogelijk plaats midden in de maatschappij op basis van een moderne pedagogische benadering, flexibel, passend en op basis van een sterk geloof in het ontwikkelingspotentieel van alle leerlingen. Daarom hanteert Visio als uitgangspunt: “Zo gewoon als mogelijk, zo speciaal als nodig”.

Voor blinde en slechtziende leerlingen zijn, naast de algemene cognitieve vaardigheden, de sociale, emotionele en levensorganiserende vaardigheden erg belangrijk. Viso ondersteunt leerlingen hierbij en wil leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Daarmee draagt Visio bij aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van leerlingen, een reëel zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigenaarschap en autonomie.