Agenda

24 feb. 2020 08:00
Voorjaarsvakantie
2 mrt. 2020 09:00
Loket TLV
5 mrt. 2020 19:30
Commissie Intern Toezicht
9 mrt. 2020 09:00
Loket TLV
10 mrt. 2020 13:00
IB netwerk PO (gezamenlijk)
11 mrt. 2020 13:00
Beleidsmiddag orthopedagogen + data analyse
11 mrt. 2020 15:30
Kernteam PO
12 mrt. 2020 14:00
Kernteam VO (BPO)
12 mrt. 2020 15:30
Kernteam VO (BPO + orthopedagoog)
16 mrt. 2020 09:00
Loket TLV