Aanleiding

In maart 2022 kwam totaal onverwacht een groep Oekraïense vluchtelingen, waaronder meer dan 30 kinderen, op ons eiland terecht. In korte tijd moest er voor de basisschoolkinderen een onderwijsopvang worden gerealiseerd. Dat lukte met kunst-en-vliegwerk, zij het dat het niet meer kon zijn dan een provisorische voorziening in ‘De Vic’. Deze kinderen zitten inmiddels allemaal op reguliere basisscholen en in de Internationale Schakelklas (ISK). In deze onrustige tijd is het nodig om voorbereid te zijn op een nieuwe instroom van kinderen die NT2-onderwijs nodig hebben. Van de basisscholen kan niet worden verlangd dat zij nieuwkomers van 6-11 jaar dit onderwijs kunnen geven dat nodig is. Het is op veel plaatsen in Nederland gebleken dat gericht NT2 onderwijs in een aparte taalklas gedurende het eerste jaar dat zij in Nederland zijn, een effectieve manier is om kinderen een goede start te geven in het reguliere basisonderwijs.

De regionale taalklas

Voor nieuw in Nederland gekomen kinderen in de leeftijd 6-11 jaar is een centrale Taalklas, ingericht, waar zij gedurende een jaar worden ‘ondergedompeld’ in een taalbad van Nederlands. Samen met een vaste docent en met behulp van een speciale taalmethode maken deze leerlingen kennis met alle facetten van de Nederlandse taal. Na 1 jaar in de taalklas stappen de leerlingen over naar een basisschool in hun woonomgeving om daar met de opgedane Nederlandse taalvaardigheid het reguliere onderwijs te volgen. Op basisschool J.C. van Gent in Sommelsdijk is ruimte gevonden waar de taalklas gehuisvest kan worden. Voor leerlingen die niet in Middelharnis/Sommelsdijk wonen, is een vervoersregeling in de maak.

Een mooie samenwerking

De Taalklas is tot stand gekomen door een unieke samenwerking van alle schoolbesturen op Goeree-Overflakkee, de gemeente, het samenwerkingsverband ‘Passend onderwijs G-O’ en Vluchtelingenwerk.  Een stuurgroep en een werkgroep NT2 hebben veel voorbereidende besprekingen en werkzaamheden uitgevoerd. Alle partijen zien de noodzaak om een regeling als dit mogelijk te maken. Het inrichten van deze Taalklas G-O is goed voor de kinderen en ontlast de basisscholen die toch al te maken hebben met forse uitdagingen. Er moet nog veel geregeld worden, maar alle partijen hebben er het volste vertrouwen in dat de taalklas een kwalitatief goede voorziening gaat worden voor kinderen die hier een nieuwe, in veel gevallen onzekere en in eerste instantie niet gedachte en gewenste toekomst ingaan. Ze worden met een open hart ontvangen.