oktober 2023
door: Marith Groeneveld en Annemarie de Bonte

Wat maakt Bouw effectief?
Een leerling die op tijd begint met het werken met BOUW!; die dus bij voorkeur start midden groep 2. Wat van belang is, is dat de school kritisch kijkt naar de selectiecriteria voor BOUW!. Het is beter om met minder leerlingen effectief te werken, dan dat je met meer leerlingen aan het programma werkt, maar onvolledig. (zie ook het stukje screening risicoleerlingen groep 2) 

Effectief werken
Om volledig en effectief te werken met het programma is het belangrijk dat de leerling 30 tot 40 minuten effectief in het programma werkt. Uit de analyse blijkt dat op dit moment er maar één school is, die dit aantal minuten behaalt. De overige scholen, zitten dus onder deze norm.
 

Resultaten en wetenschappelijk onderzoek
Leerlingen moeten gemiddeld 24 lessen per maand maken. Dit komt neer op minimaal 8 sessies per maand en drie lessen per sessie. Uit de data analyse is gebleken dat twee scholen dit ook daadwerkelijk behalen. Bij 13 lessen of minder per maand is het effect van het programma nul, dus de inzet zinloos.
 

Het totaal aantal lessen van het programma zijn er 523. Dit betekent dat een leerling toch minimaal 1,5 jaar bezig is met het programma. Richting de ouder(s) is het belangrijk om dit goed te communiceren bij de start van het programma.  

In de data analyse is ook terug te zien dat in de zomer maanden weinig met BOUW! wordt gewerkt. In de maanden februari / maart is er een juist een toename te zien. Te veel fluctuatie in het werken met het programma zorgt voor minder resultaat. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat BOUW! moet worden afgerond om het programma zo effectief mogelijk in te zetten. De leerlingen profiteren dan ook op langere termijn van de inzet van BOUW!. 

De data-analyse is per school en scholengroep beschikbaar en op te vragen bij de contactpersoon vanuit de werkgroep. We gaan er vanuit dat alle scholen hun schoolanalyse bespreken binnen de eigen organisatie en daar waar nodig actie gaan ondernemen. 

Ook op bestuurlijk niveau zal de data en de analyse worden besproken.