Een voorbeeld uit de praktijk...

November 2023
Door: Conny van Es

Aan mij de eer een stukje te schrijven over het werken met tutoren en BOUW!. De tutoren zijn vooral kinderen uit  de bovenbouw die een bepaald leesniveau hebben behaald, maar ook kinderen die zelf dyslexie hebben doen hieraan mee. De ouders van de tutoren worden ingelicht door middel van een brief. Kinderen helpen graag en het verhoogt het zelfvertrouwen van dyslectische kinderen als zij kunnen meehelpen bij het leren lezen. 

 Bij de start van BOUW! wordt een filmpje getoond (die te vinden is in het dashboard van BOUW!) met uitleg over de taken van een tutor.  Elke tutor wordt gekoppeld aan een leerling die vervolgens op 2 vaste dagen in de week werkt met BOUW!. Om te voldoen aan de richtlijn, om het programma effectief te laten zijn, worden de tutoren aangeraden om per sessie 3 spelletjes te doen. Aan het einde kunnen ze op de klok zien in het programma hoe lang ze hebben gewerkt aan BOUW!. 

Tussentijds (voor elke vakantie) komen de koppels op evaluatiegesprek en laat de bouwcoördinator de stand van zaken zien in het programma. Wat ging goed? Maar wat kan nog beter? Wat kan ik voor je doen? zijn vragen die aan de orde komen. Kinderen denken zelf mee en worden mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Aan het einde van de periode ontvangen de tutoren een certificaat voor bewezen diensten. Het werken met BOUW! staat of valt bij een breed gedragen aanpak. Het is iets van de hele school en met elkaar proberen we het technisch lezen te verbeteren, onder andere door middel van het programma BOUW!.