We zijn blij dat de overstap voor veel leerlingen soepel is verlopen. We hebben ook geconcludeerd dat door het werken met OSO, de warme overdracht nog belangrijker is geworden. We hebben ook gemerkt dat het zorgvuldig en tijdig aanleveren niet op alle scholen gelukt is. Vandaar dat we de meeste gemaakte ‘fouten’ tijdens de voorlichting POVO zullen delen, om zo met elkaar de overstap nog beter te maken. Om de route in OSO nog duidelijker te maken hebben we de handleiding OSO herzien. Deze versie staat vanaf 8 november op de website.

Relevante informatie

Bij de dossieroverdracht is het belangrijk dat alle relevante informatie wordt meegestuurd. Maar wat verstaan we onder relevante informatie? Allereerst dit: Bij leerlingen met een verklaring (dyslexie, ASS, enz) moet deze middels OSO worden meegestuurd. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er een classificering is van de zorgzwaarte. Voor leerlingen binnen de basisondersteuning, de zogenaamde ‘witte’ leerlingen, heeft het VO de volgende gegevens nodig:

  • Toetsresultaten groep 6-8 in de vorm van een grafiek en uitgewerkte leerrendementen
  • Uitslagen van de NIO en NPV-J
  • Overige relevante bestanden en notities (Hierbij valt te denken aan belemmerende factoren, stimulerende factoren, gezondheidsinformatie, thuissituatie, onderwijsbehoeften, contact met ouders en/of externen.)

Leerlingen in de categorie midden ondersteuning, worden de zogenaamde ‘oranje’ leerlingen genoemd. Voor deze leerlingen zijn de overige relevante bestanden en notities verplicht. Voor de leerlingen die in de categorie zware ondersteuning vallen, de ‘paarse’ leerlingen, is naast dat alles ook een warme overdracht in de vorm van een groot overleg nodig.

Kernteam betrokken

Het kernteam vanuit het SWV is in veel gevallen betrokken bij de zorg- en onderwijsondersteuning van de zogenaamde ‘paarse’ leerlingen. Tijdens de NIO bespreking midden groep 7 wordt er door de school en het kernteam een selectie gemaakt voor mogelijk ‘paarse’ of ‘oranje’ leerlingen welke meer aandacht moeten krijgen in het proces van overdracht. De Intern Begeleider van de basisschool blijft de casusregisseur in dergelijke casussen. Het kernteam werkt ondersteunend aan de school en kan in overleg taken op zich nemen of verlichten. De overdracht van de zogenaamde ‘paarse’ en/ of ‘oranje’ leerlingen dient tijdig plaats te vinden.

AVG

Vanuit AVG-oogpunt moeten bij de aanlevering van dossiers inclusief notities deze vier vragen worden gesteld:

  1. Is deze notitie dossierwaardig?
  2. Is de notitie objectief geschreven?
  3. Is de informatie van deze notities tijdloos?
  4. Staan er geen namen/ gegevens van andere kinderen in deze notitie?